Return to site

Interval Memory

Voor beginners en gevorderden - intervaltraining

Jonkies (gebruik hiervoor 2 decks)

Probeer zoveel mogelijk twee dezelfde kaartjes om te draaien. Schud de kaartjes en leg ze neer, met het plaatje naar beneden. Begin met hele jonge kinderen met een 2 of 3 paren. En bouw dit op naarmate ze het spel beter begrijpen en gemakkelijker kunnen onthouden (dat gaat razend snel).

Beginner & gevorderd: Interval memory

Bepaal vooraf welk interval er gespeeld gaat worden.

Voorbeeld: Grote terts

 

Probeer zoveel mogelijk twee kaarten in dezelfde kleur om te draaien die samen een terts vormen. (Voorbeeld: een c en een e, of een g en een b of f# en een a#)

Expert: Akkoorden memory

Bepaal vooraf welk akkoordsoort er gespeeld gaat worden

Voorbeeld: mineur

Probeer zoveel mogelijk drie  kaarten in dezelfde kleur om te draaien die samen een mineur akkoord vormen. (Voorbeeld: een a, c en e)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK